Szabó József Geológiai Technikum

1951-1972 (szakközépiskola 1968-91)
MENÜ

 

 

 


 

 

ELHUNYT DR ÁRPÁS MIKLÓS

Dr Árpás Miklós, a Magyar Geotermális Egyesület alapító tagja, volt elnöke, valamint a Magyar Termálenergia Társaság tagja,  2015. 08. 30.-n elhunyt. Temetése szeptember 17-én 12.45- kor volt a rákospalotai temetőben (Szentmihályi út).

 Bátyám Iskolánkban végzett 1963- ban.

 Árpás Endre

 

 

 

 EMLÉKTÚRA


2015. május hónapban a technikum egykori Kevély-hegyi barlangkutató csoportjának tagjai emléktúrát szerveztek az egykoron kutatott barlangok és zsombolyok felkeresésére. Megünnepelték a Szabó József-barlang felfedezésének 50.évfordulóját. A kép a barlang bejáratánál készült. Résztvevők balról jobbra: Kókai András, Pápa Antal, Haas János, Szilvai Péter, Szigetváry Ferenc.A csoport meghatározó tagja, Szablyár Péter 2013-ben elhunyt, így csak János kezében tartott fényképen lehetett jelen ezen a kis ünnepségen. Emlékére a csoport tagjai gyertyát gyújtottak.

A csoport egykori működéséről bővebben Józsa László tanár úr "évi jelentésében" olvashatunk, ami a Technikum története(i) rovatban talélható.

 

 

 

 

 

 

 

WENCZEL ISTVÁN

1956.07.05. Celldömölk - 2015.01.11. Ugod

 

1974-ben végzett a Szabó József Geológiai Szakközépiskolában középfokú geológusként, majd a balatonalmádi Bauxitkutató Vállalatnál, Nagyegyházán kezdett el dolgozni. 1978-ban technikusi minősítést szerzett. 1979-ben bevonult 2 éves katonai szolgálatra. 1984-ben a Fejér Megyei Bauxitbányák kincsesbányai kutatásaihoz csatlakozott. 1986-ban az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalathoz került és 1991-ig többek között Farkasgyepün is dolgozott. 1991-ben az akkor Veszprémi Szénbányák megszűnt.

Ez volt az utolsó szakirányú munkahelye. Mivel a szakmában nem tudott elhelyezkedni, nem találta sehol sem a helyét. Utána már csak a Bakonynak, Ugodnak és környékének élt. Rengeteg anyagot, képet, könyveket, régi használati tárgyakat (főleg katonait)  összegyűjtött az évek alatt, mely információkat könyvvé kezdte el formázni. Folyamatosan a Bakonyt járta, geológiai, régészeti szempontok szerint barangolta be a környéket. Nem kerülte el semmi a figyelmét, egy szántóföld közepén a legkisebb leletet is megtalálta, és jó szemmel szúrta ki a rengeteg kő között az egyetlen "használhatót". A kövek mellett élete végéig megmaradt a történelem,  természet (állat- és növényvilág), néprajz szeretete.

István gyűjteményéből Ugodon állandó kiállítást szerettek volna (és talán szeretnének) kialakítani.

 (Lejegyezte testvére, Wenczel Marianna)

 


 

2014 szeptember 18-án egy nagyszerű eseményre került sor Gyöngyösorosziban. Technikumi osztálytársunk, Magyar Balázs (Mátra Csillaga kft és Biocentrum Kft vezetője) egy ipari torzó helyszínén (HAF=Használt Akkumulátor Feldolgozó) létrehozott egy csodálatos bemutató központot, az "Ásványok Házát". A kiállítás ünnepélyes megtekintése előtt, a Magyarhoni Földtani Társulat itt rendezte meg a "Mátra nyersanyagai" ankétot, egy sor szép előadással majd az ezt követő Toka patak menti terepbejárással. A rendezvényen több, mint 60 fő vett részt.

Ami volt technikumunkat érinti: a Tatabányai Péch Antal műszaki szakközépiskola igazgatójától sikerült kölcsönvenni Szabó József mellszobrát, megszerezni a technikum zászlaját, végzős osztályok szalagjaival, az iskola névtábláját, továbbá néhány, az oktatásban használt eszközt is. Mindezeket Balázs kiállította a múzeum egyik sarkában.
(A rendezvényen több, a technikumban végzett szakember is jelen volt, róluk egy emlékképet is készítettem az említett relikviák előtt.)

Balázs további fejlesztéseket is tervez, szeretné a falon elhelyezni a technikumban végzettek tablóit (legalábbis azokat, amelyeket sikerült megmenteni).
Huszár Lacitól kaptunk több példány DVD-t, amelyen a 60 év alatt végzett diákok fotóinak szkennelt változata található (ez a készlet erejéig ingyenesen hozzáférhető).
 

A múzeum szeretettel vár minden volt iskolatársat. Előzetes bejelentkezés, illetve időpont egyeztetés azonban szükséges:
Jánosi Márta (T=70/3194804, vagy iroda@biocentrum.eu, vagy marta.janosi@biocentrum.eu) ügyvezetőnél.

Gyöngyösoroszi kiállítás

 

Az 1972-ben végzett "C" osztály találkozót szervez. Az érintettek hívják Csóka Juditot a "fórum" rovatban található

telefon számon!

 

 

 

Az alábbiakban közöljük a Magyar Hidrológia Társaság honlapján megjelent nekrológot:

 

64 éves korában elhunyt
Bálint Gábor,
a VITUKI szakági igazgatója, tudományos főmunkatárs

 

 

 (Dunaharaszti, 1950. március 31-Budapest, 2014. január 30.)

Hamvait február 14-én 11 órakor a Dunaharaszti Városi Temető (2330 Dunaharaszti, Paál László utca) ravatalozójából református szertartás szerint helyezik örök nyugalomba.

Bálint GáborBálint Gábor elemi és középiskolai éveit követően 1968-1973 között a Leningrádi (jelenleg Szentpétervár) Hidrometeorológiai Műszaki Egyetem, Hidrológia Kar, kontinentális hidrológia szakán, okleveles hidrológus mérnöki diplomát szerzett, amit 1974-ben a Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Karán vízépítő mérnöki oklevélként honosítottak.

Négy évtizeden át megszakítás nélkül (1973-2013) a VITUKI Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetben, illetve annak Országos Vízjelző Szolgálat (OVSZ) osztályán dolgozott tudományos segédmunkatárs, munkatárs, majd főmunkatárs beosztásban. 1990-2008 között osztályvezető helyettesi, majd osztályvezetői minőségben és az OVSZ vezetőjeként tevékenykedett. 2008-tól a VITUKI Felszíni vizek szakágazat igazgatója lett.

Az OVSZ-nél a hidrológiai és meteorológiai adatgyűjtés és előrejelzés napi irányítója volt. Részt vett a jelenleg is használt előrejelzési modellek kidolgozásában, fejlesztésében. Közreműködött a magyarországi folyók mértékadó árvízszintjeinek meghatározásában, hidrometeorológiai vizsgálatokban.

Közreműködött vagy témafelelőse volt számos VITUKI tanulmánynak, projektnek: pl. a Szamos és Dráva előrejelzés kidolgozása (1978-79), a Közép- és Kelet-Európa vízmérleg térképeinek összeállítása (1979-80), a csapadék lefolyás modellek fejlesztése (1980-1985), a távérzékelés vízügyi alkalmazása program (1986-87), csapadék lefolyás modellek értékelése és alkalmazása (1986-1990), a szélsőséges csapadék okozta árvizek vizsgálata (1997). Projekt menedzser nemzetközi projektekben, így a Kuvaiti Tudományos Kutató Intézet által a Kuwait City felszíni vízháztartás vizsgálata projektben (1985); a Kelet-európai országok párolgásmérő hálózatának műszaki felmérését végző kutatásban (1986-1991). Szakértő PHARE projektekben, többek között a 905/W "Development of Surface Water Monitoring Based on the EU Practice in Hungary” projektben(1995-1996).

1993-tól közreműködött, illetve témafelelőse volt több az éghajlatváltozás hidrológiai következményeivel foglalkozó vizsgálatnak. Az utóbbi években közreműködött az éghajlatváltozással kapcsolatos IPCC jelentések hidrológiai fejezetének megírásában, véleményezésében is.

Szakmai munkáságának eredményeit több tucatnyi színvonalas közleményben adta közre úgy hazai tudományos rendezvényeken, mint külföldi nemzetközi konferenciákon. Nemcsak vízügyi szakfolyóiratokban közölt, de írásai nagy olvasottságú tudománynépszerűsítő lapokban is megjelentek, pl. az Élet és Tudományban.

Széleskörű szakmai ismereteinek, kitűnő nyelv tudásának (jól beszélt angolul és oroszul, de német, litván, lengyel nyelvismerettel is rendelkezett), nemzetközi projektekben való részvételének köszönhetően az utóbbi évtizedekben a magyar hidrológia egyik nemzetközileg is legismertebb szakemberévé vált.

Hosszú éveken át oktatta a hidrológiai előrejelzés és modellezés tárgyakat az ELTE és BME hallgatóinak. Az OVSZ-nél számos végzős hallgató vett részt gyakorlaton, illetve készítette el diploma dolgozatát, de volt gyakorlatvezető a Bajai Vízügyi Főiskolán (1972-1989). 1980-tól több éven át volt az UNESCO, International Post Graduate Courses in Hydrology, Budapest, tanára. Vendégkutatói tevékenységet folytatott 1984-ben Kuvaitban, 1985-ben Finnországban (Helsinki), 1989-ben Kanadában, 1990-ben Hollandában (Wageningen Agricultural University) vendégkutató, illetve vendégtanár.

1993-ban a Meteorológiai Világszervezet (WMO), Hidrológiai és vízkészletek osztályán, Genfben volt kiküldött szakértő.
1995-től néhány szemeszteren át a Kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem, Földrajzi Karán volt vendégtanár. Szintén 1995-ben a Meteorológiai Világszervezet (WMO) Caspian Sea Project, kiküldött szakértője volt.

1985 óta az MHT aktív tagja. A Társaság rendezvényein számos előadást tartott, illetve előadóülést szervezett. Ezek közül igen sikeresek voltak a kétévenként megtartott közös MHT és MMT (Magyar Meteorológiai Társaság) előadóülések.

1990-2002 között az MHT Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja, 2004 óta a Hidraulikai és Műszaki hidrológiai szakosztály vezetőségének tagja. 1999-ben Vitális Sándor szakirodalmi nívódíjat kapott, 2011-ben Pro Aqua emlékérmet.

A Magyar Meteorológiai Társaság (a Választmány tagja) és az International Association of Hydrological Sciences (IAHS) tagja is volt.

 

 

 


 

 

 

    (a szöveg kattintással nagyítható)

 

 

 

Lelkes, aktív, sokoldalú életéről képet kaphatunk az alábbi 2008-as cikk megnyitásával:
http://nol.hu/archivum/archiv-497537

 

Közös emlékezés gyanánt álljon itt az Aggteleki Nemzeti Park Péterről írt nekrológja:

 

Mély fájdalommal emlékezünk Szablyár Péterre, az Aggteleki Nemzeti Park Tanács tagjára, a Jósvafői Tájház alapítójára. 

Szablyár Péter diákévei alatt lett az Aggteleki-karszt és barlangjainak szerelmese. Rendszeresen járta, kutatta a barlangi világot és a felszín természeti és kultúrtörténeti értékeit. Kutatásai, tanulmányai, cikkei, könyvei, előadásai évtizedekre megalapozták és meghatározták az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság tudományos életét. 1994-ben megalapította a Jósvafői Tájházat, melyben összegyűjtötte Jósvafő tárgyi és szellemi értékeit. Nevéhez fűződik a jósvafői Helytörténeti Füzetek, melynek évente kétszer jelentette meg számait. Közösségépítő szerepvállalásával meghatározó személyisége volt az Aggteleki-karsztnak és tágabb, térségének. Munkássága, elhívatottsága és szellemisége példa minden e tájért, e tájon élő számára.

Soha el nem múló tisztelettel és szeretettel emlékezünk Rá!

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága

 

Szablyár Péter temetése

 

 

 

 

 

 

 _

 

 

 

Hírek

2015-06-05

Módosították a FreeWb arculatát

A FreeWb fenntartója arculatváltást hajtott végre, ugyanakkor a képek felbontását csökkentette. A tablóképeken szereplő diákokra most már nem lehet ránagyítani. Ez utóbbi jelenséget szomorúan vettük tudomásul.

SZJGT honlap kezelője.

 

 

 • Az 1965-ös tabló javított változata
  2015-03-06 17:50:32

  Jászai Sándor jóvoltából a korábbi "barkácsolt" tablóhoz egy napjainkban készített változatot csatoltunk.

   

   

 • A Bükköny u-i épület helye és története
  2015-02-03 17:58:51

  A Bükköny u-i épületről fotók kerültek fel a "képek" rovatba, valamint a történetéről egy rövid leírás a "technikum története" rovatba.

   

   

 • Új tabló
  2014-10-16 12:41:44

  Lesták Ferenc jóvoltából tovább bővült a "tablók" rovat.
  Ezúttal az 1981-ben végzett B osztály került fel.

   

   

 • Kiállítás megnyitó
  2014-10-03 17:37:41

  Szeptember 18-án Gyöngyösorosziban megnyílt az "Ásványok háza". A képeket és az esemény leírását a Hirdetőtábla rovatban lehet megtekinteni.

   

   

 • 69-esek találkozója
  2014-08-23 13:35:56

  Az 1969-ben végzett osztály 2014. aug. 21-én találkozót tartott a Vasmacska-terasz éteeremben. A képeket az "Osztálytalálkozók" rovatban lehet megtekinteni.

   

   

 • Halálozás
  2014-02-09 23:29:11

  2014. január 30-án elhunyt iskolatársunk, Bálint Gábor (1968-ban végzett) a VITUKI szakági igazgatója.Temetése február 14-én 11 órakor a Dunaharaszti Temetőben lesz.
  A gyászjelentést lásd a hirdetőtáblán!

   

   

 • Maradék DVD a 2011-es találkozóról
  2013-12-30 17:38:57


  Huszár László, a 2011-es találkozó szervezője üzeni, hogy az erre az alkalomra készült DVD-ből 

  számos példány megmaradt. Tőle lehet (ingyen) igényelni. címe :  hszrlaszlo@gmail.com

   

   

 • Halálozás
  2013-12-13 14:34:10

  Tisztelt Iskolatársak!

  Barátunk, iskolatársunk, a két nagy Szabó József találkozó egyik szervezője, Szablyár Péter elhunyt. Temetése dec. 18-án 13 órakor Jósvafőn lesz. A gyászjelentést lásd a Hirdetőtáblán!

   

   

 • Temetés
  2013-11-18 15:36:56

   

  Szeretett iskolatitkárunk Rittgasser Erzsébet elhunyt.

  Temetése 2013.november 19-én kedden 14.30-kor a Farkasréti temetőben lesz.

   (Makovecz terem)

  Levélcím: Rittgasser Katalin 1114. Ulászló u. 27.

   

 • Halálozás
  2013-10-28 19:53:25

  Szomorú hír érkezett: Bersényi Iván tanárunk 2013. augusztus hónapban elhunyt. (SZ. F. közlése)

   

   

   

 • A 68-asok találkozója
  2012-12-03 15:43:47

  2012 november 23-án találkozót tartott a 68-asok oszálya. Az erről készült képek az /Osztálytalálkozók/ rovatban találhatók.

   

   

 • A tablók új helyre kerültek
  2012-09-18 15:14:10

  A tablóképek elköltöztek. Részletek a /Hirdetőtábla/ rovatban.

   

   

 • Új tabló
  2012-05-13 12:46:25

  Schubertné Gergely Ágnes jóvoltából tovább bővült a tablók rovat.
  Ezúttal az 1990-ben végzett A osztály került fel.

   

 • Videó üzenet Hunyadi tanár úrtól
  2012-03-07 18:43:36

  Az üzenet a /Találkozó 2011/ rovatban található meg.

   

 • Új tabló képek
  2012-03-07 18:38:37

  Csík Zoltán jóvoltából 2 új tablóval gazdagodott a /Tablók/ rovat (1984-88), (1991-94 utolsó évf.).

  A tanári kar névsora is tovább bővült szintén Csík Zoltán jóvoltából. Ez a /Technikum történet(i)/ rovatban olvasható.

   

 • 62-es társaság
  2012-02-28 13:42:29

  A /Hirdetőtábla/ rovatba felkerült a 62-ben végzett osztály baráti társaságának rövid története és web oldal címe.

   

 • Fórum
  2011-11-06 22:22:05

  Megnyílt a /Fórum/ rovat.

   

 • Új tabló
  2011-10-26 23:43:10

  Felkerült egy utólagosan "barkácsolt" tabló Jászai Sándortól (készítette Földessy János). 1965

   

 • Találkozó 2011
  2011-10-17 17:02:26

  A /Találkozó 2011/ rovatban már megtekinthetők az esemény fotói.

  Felkerült továbbá egy     vendégkönyv is, ahol bárki megoszthatja gondolatait a többiekkel.

   

 • Az iskolatalálkozó programja
  2011-10-10 13:18:46

  A találkozó részletes programja a /Hirdetőtábla/ rovatban elolvasható.

   

 • Aranydiploma
  2011-10-10 13:13:42

  2011. október 12-én az ELTE aranydiplomát adományoz dr. Hunyadi László tanárunknak!

  Gratulálunk!

   

 • Új tabló!
  2011-09-26 14:14:21

  1984b osztály

   

 • Új tablókkal bővült TABLÓK rovat
  2011-07-17 15:15:00

  A gyűjtemény a 83a, 83b, 87b, 88b évfolyamokkal egészült ki.

   

 • A tanárok névsorához kiegészítés érkezett
  2011-05-01 22:24:37

  A kiegészítés a Technikum története(i) cím alatt található.

   

 • Meghívás 60-éves iskola-találkozóra!
  2011-04-03 19:36:18

  A rendezvényről részletes tájékoztatás a /Hirdetőtábla/ rovatban.

  Olvassátok, jelentkezzetek!

   

   

Weboldal készítés ingyen

Asztali nézet